પાલક માતા પિતા યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨, વાર્ષિક ૩૬ હજારની સહાય

પાલક માતા પિતા યોજના (એસમાજકલ્યાણ) 2022, પલક માતા પિતા યોજનાના દસ્તાવેજો, સહાયની રકમ અને અરજીપત્ર esamajkalyan.gujarat.gov.in…

ડેરી ફાર્મ સહાય યોજના 2022, મળશે રૂ. 5 લાખ સુધીની સહાય

ડેરી ફાર્મ સહાય યોજના 2022: આ યોજના દ્વારા નવા ડેરી ફાર્મની સ્થાપના માટે 5 લાખ રૂ.…

શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ લોન યોજના 2022

રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક, સહકારી બેંક, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અથવા ખાનગી બેંક દ્વારા કુટીર ઉદ્યોગોના…

મફત છત્રી યોજના: આધાર કાર્ડ દીઠ એક છત્રી મફત, જાણો ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ?

ગુજરાત સરકાર ખેડુતો માટે સમયાંતરે ઘણીબધી યોજનાઓ બહાર પાડતી હોય છે. જેથી ખેડૂતોનો આર્થિક વિકાસ થઈ…

error: Content is protected !!