પાલક માતા પિતા યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨, વાર્ષિક ૩૬ હજારની સહાય

પાલક માતા પિતા યોજના (એસમાજકલ્યાણ) 2022, પલક માતા પિતા યોજનાના દસ્તાવેજો, સહાયની રકમ અને અરજીપત્ર esamajkalyan.gujarat.gov.in…

મફત છત્રી યોજના: આધાર કાર્ડ દીઠ એક છત્રી મફત, જાણો ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ?

ગુજરાત સરકાર ખેડુતો માટે સમયાંતરે ઘણીબધી યોજનાઓ બહાર પાડતી હોય છે. જેથી ખેડૂતોનો આર્થિક વિકાસ થઈ…

error: Content is protected !!